Bạn sắp nhảy việc mà thiếu ảnh CV chuẩn?

Bạn đang chán nản với công việc tại công ty cũ, âm thầm chuẩn bị bộ hồ sơ để xin việc chỗ mới nhưng thiếu ảnh CV chuẩn, hãy để YES PROFILE lo! Chúng tôi cũng sẽ bảo mật thông tin cho tới khi bạn phỏng vấn thành công! Bạn đang có cả một kho […]