Chụp hình CV là gì? Tại sao cần?

Bước lên Xì Phố đi xin việc, thấy đám bạn bảo đi Chụp hình CV cho đẹp, chả hiểu mô tê, chóng mặt bữa giờ đi xin việc mất mấy bộ hồ sơ rồi mà chưa chốn nào nhận. Chụp hình CV là gì? CV là từ viết tắt tiếng nước ngoài, dịch nghĩa là […]